Ziel des Projekts:
Celem projektu jest wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów firmy ” CAMP-ROOF”.

Geplante Ergebnisse:
⦁ pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Belgii i Irlandii,
⦁ zwiększenie przychodów

Begünstigter: „CAMP-ROOF” Przemysław Piotrowski
Wartość projektu: 520 306,67 PLN
Wkład EFRR: 359 561,51 PLN

Menü Zum Inhalt springen