Dotacje UE

„Ekspansja firmy CAMP-ROOF Przemysław Piotrowski na nowe rynki zagraniczne Irlandii oraz Belgii, promująca produkty w postaci podnoszonych dachów sypialnianych do samochodów.”

Cel projektu:
Celem projektu jest wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów firmy ” CAMP-ROOF”.

Planowane efekty:
⦁ pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Belgii i Irlandii,
⦁ zwiększenie przychodów

Beneficjent: „CAMP-ROOF” Przemysław Piotrowski
Wartość projektu: 520 306,67 PLN
Wkład EFRR: 359 561,51 PLN

menu Przejdź do treści