Project Objective:
Celem projektu jest wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów firmy ” CAMP-ROOF”.

Planned outcomes:
⦁ pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Belgii i Irlandii,
⦁ zwiększenie przychodów

Beneficiary: „CAMP-ROOF” Przemysław Piotrowski
Wartość projektu: 520 306.67 PLN
Wkład EFRR: 359 561.51 PLN

menu Skip to content