Privacybeleid

Algemene informatie

 • Dit beleid is van toepassing op de Website, die opereert onder de url: https://camproof.eu/
 • De servicebeheerder en beheerder van persoonsgegevens is: "CAMP-ROOF Przemysław Piotrowski, ul. Żurawia 40, 11-036 Naglady, NIP: 7422078353
 • E-mailadres van de operator: kontakt@camproof.eu
 • De Beheerder is de beheerder van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de gegevens die u vrijwillig verstrekt op de Website.

De service gebruikt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Behandeling van vragen via het formulier
 • Levering van de gevraagde diensten
 • Presentatie van een aanbod of informatie
 • Online chat voeren
 • Een nieuwsbrief

De service voert functies uit om op de volgende manieren informatie te verkrijgen over gebruikers en hun gedrag:

 • Via de vrijwillig ingevulde gegevens in de formulieren, die in de systemen van de Operator worden ingevoerd.
 • Door cookies (zogenaamde "cookies") op eindapparaten op te slaan.

Geselecteerde methoden voor gegevensbescherming gebruikt door de Operator

De sites voor het inloggen en het invoeren van persoonlijke gegevens zijn beveiligd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Dit zorgt ervoor dat de persoonlijke en inloggegevens die op de site worden ingevoerd, versleuteld zijn op de computer van de gebruiker en alleen kunnen worden gelezen op de doelserver. De Operator wijzigt regelmatig zijn administratieve wachtwoorden. Om de gegevens te beschermen, maakt de Operator regelmatig veiligheidskopieën. Een belangrijk element van gegevensbescherming is het regelmatig bijwerken van alle software die door de Concessiehouder wordt gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, wat in het bijzonder betekent dat softwarecomponenten regelmatig worden bijgewerkt.

Uw rechten en aanvullende informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt

In bepaalde situaties heeft de beheerder het recht uw persoonsgegevens aan andere ontvangers door te geven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of voor de nakoming van verplichtingen die op de beheerder rusten. Dit geldt voor dergelijke groepen ontvangers:

 • hostingbedrijf op gedelegeerde basis
 • bevoegde werknemers en medewerkers die de gegevens gebruiken om het doel van de website te vervullen

Uw persoonsgegevens worden door de Beheerder niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de daarmee verband houdende activiteiten die in afzonderlijke regelgeving zijn vastgelegd (bijv. inzake boekhouding). Met betrekking tot marketinggegevens worden gegevens niet langer dan 3 jaar verwerkt.

U hebt het recht om de Beheerder om informatie te vragen:

 • toegang tot uw persoonlijke gegevens,
 • hun rectificatie,
 • doorhalingen,
 • beperking van verwerking,
 • en dataportabiliteit.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de in 3.3 c) genoemde verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefd, met inbegrip van profilering, waarbij het recht om bezwaar te maken niet kan worden uitgeoefend wanneer er geldige gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, met name de vaststelling, handhaving of verdediging van vorderingen.

Over de handelingen van de beheerder kan een klacht worden ingediend bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau.

Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor de werking van de Service.

Geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, kan met betrekking tot u plaatsvinden ten behoeve van het verlenen van diensten op grond van het gesloten contract en ten behoeve van direct marketing door de Beheerder.

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven vanuit derde landen in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat we ze niet naar landen buiten de Europese Unie sturen.

Informatie over de formulieren

De service verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker is verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens indien deze zijn verstrekt. De service kan informatie registreren over de verbindingsparameters (tijdstempel, IP-adres). In sommige gevallen kan de service informatie registreren om de gegevens op het formulier te koppelen aan het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult. In dat geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de url van de pagina met het formulier. De in het formulier verstrekte gegevens worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van het specifieke formulier, bijvoorbeeld voor het verwerken van een serviceaanvraag of commercieel contact, registratie van diensten, enz. In elk geval geven de context en de beschrijving van het formulier duidelijk aan waarvoor het wordt gebruikt.

Beheerderslogboeken

Informatie over het gedrag van gebruikers op de website kan worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van de website.

Essentiële marketingtechnieken

De exploitant maakt gebruik van een statistische analyse van het websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc., VS). De exploitant geeft geen persoonlijke gegevens door aan de exploitant van deze dienst, alleen geanonimiseerde informatie. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Met betrekking tot de informatie over gebruikersvoorkeuren die door het advertentienetwerk van Google wordt verzameld, kan de gebruiker de informatie die uit cookies voortkomt, bekijken en bewerken met behulp van de volgende tool: https://www.google.com/ads/preferences/.

De Operator gebruikt remarketingtechnieken om reclameboodschappen af te stemmen op het gedrag van de gebruiker op de website, wat de illusie kan wekken dat de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden gebruikt om de gebruiker te volgen, maar in de praktijk worden er geen persoonlijke gegevens overgedragen van de Operator naar de reclame-exploitanten. Een technologische voorwaarde voor dergelijke activiteiten is dat cookies zijn ingeschakeld. De exploitant gebruikt de Facebook-pixel. Door deze technologie weet Facebook (Facebook Inc., VS) dat een bij Facebook geregistreerde persoon de website gebruikt. De exploitant geeft geen aanvullende persoonsgegevens door aan Facebook. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker.

Informatie over cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Cookies (zogenaamde "cookies") zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Gebruiker van de Dienst en bedoeld zijn voor gebruik op de Website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waarvan ze afkomstig zijn, het tijdstip waarop ze op de eindapparatuur zijn opgeslagen en een uniek nummer. De entiteit die cookies op de eindapparatuur van een Gebruiker van de Dienst plaatst en er toegang toe krijgt, is de beheerder van de Dienst.

Cookies worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • het onderhouden van een sessie van de websitegebruiker (na het inloggen), waardoor de gebruiker zijn/haar login en wachtwoord niet op elke subpagina van de website opnieuw hoeft in te voeren;
 • om de doelstellingen te bereiken die hierboven zijn beschreven onder 'Essentiële marketingtechnieken';

De Website gebruikt twee soorten cookies: "sessiecookies" (session cookies) en "permanente cookies" (persistent cookies). "Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op de eindapparatuur van de Gebruiker worden opgeslagen totdat deze uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. "Permanente" cookies worden op de eindapparatuur van de Gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die is aangegeven in de parameters van de cookies of totdat ze door de Gebruiker worden verwijderd.

Software voor surfen op het web (webbrowser) staat meestal standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker. Gebruikers van de Website kunnen hun instellingen in dit opzicht wijzigen. Met uw webbrowser kunt u cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Raadpleeg de help of documentatie van uw internetbrowser voor meer informatie.

Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functies die beschikbaar zijn op de Website. Cookies die in de eindapparatuur van de Gebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de Service Operator, in het bijzonder bedrijven: Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS), Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).

Beheer van cookies

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies die essentieel zijn voor verificatieprocessen, beveiliging en het bijhouden van gebruikersvoorkeuren het gebruik van de websites kan bemoeilijken en in extreme gevallen onmogelijk kan maken.

Om uw cookie-instellingen te beheren, selecteert u de webbrowser die u gebruikt in de onderstaande lijst en volgt u de instructies:

Mobiele apparaten:

menu Naar de inhoud springen